Hva er digipuff?

 

Digipuff er prototypen på et fleksibelt møbel som skal dekke behovet for oppbevaring og lading av pc´er og mobiltelefoner.

Prototypen er laget i samarbeid med Nereng Snekkerverksted i Skogbygda på Øvre Romerike

Møbelet Digipuff er mitt produkt av eksamensoppgaven DH3100 ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Og er resultatet av ett års idéutvikling og planlegging. Tema for denne eksamen er form og formbeskivelse og fordypning i et håndverksfag.

 

Jeg har valgt å dokumentere arbeidsprosessen og presentere hele eksamensoppgaven gjennom

websiden www.digipuff.no. Som lærer er det viktig for meg å lære elevene å utnytte digitale ressurser for å markedsføre håndverkstradisjoner og produkter. Derfor håper jeg denne websiden kan bli et digitalt puff

for innovasjon og entreprenørskap i design- og håndverksfag.

 

 

En spesiell takk til møbelsnekker Per Munkelien. Uten hans faglige kunnskap og støtte, hadde dette ikke vært mulig.

Form og Formbeskrivelse

Emne DH3100 ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Design: Marit Rønstad - Desember 2012

© Copyright 2012. All Rights Reserved.