Innledning

Bakgrunnen for mitt valg av tema i denne oppgaven, springer ut ifra mitt eget fag, interiør.

Jeg har lenge lett etter nyvinninger innenfor møbel som ivaretar oppbevaringsbehovet til moderne tids mest brukte gjenstander; laptoper, mobiltelefoner og ladere.

Nytte og funksjon i kombinasjon med plassbesparende løsninger har alltid vært viktig i yrkesutøvelsen min. Men som interiørkonsulent har jeg ikke kompetanse til å lage møbler, bare designe ideer, som så utformes av en kvalifisert fagmann.

 

Jeg var så heldig å få hjelp av møbelsnekker Per Munkelien ved Nereng Snekkerverksted i Skogbygda, til å omsette min idé i praksis. Sammen med han har jeg drøftet, tegnet og formet en prototype til møbelet Digipuff.

Dette møbelet skal dekke behovet for oppbevaring av tre pc´er, mobiltelefoner og ladere, mens de ligger til lading. Samtidig skal det være flyttbart og dekke behovet for en ekstra sitteplass.

 

Begrepet digipuff kommer av digital + puff. Puff er et suppelerende møbel, ofte brukt som krakk eller fotskammel, som ved et puff skal kunne flyttes.

 

For at arbeidsprosessen og mine formål med valg av tema skal bli synlig for flest mulig, har jeg valgt å dokumentere alt gjennom denne hjemmesiden, bakgrunnen for dette er at jeg gjennom flere yrkespraksiser har erfart at yrkesutøvere mangler kontakten ut i andre yrkesområder. Jeg tenker da spesielt på enmannsbedriftene, som for eksempel smed, salmaker, kurvfletter og håndvever.

 

Gårsdagens yrkesutøver har ikke den nødvendige kompetansen innen digitalisering som samfunnsutviklingen har skapt. Det skaper en digital kløft. Konsekvensen er etter min mening at dagens og morgendagenens unge ikke finner nok informasjon om fagområdene, der de ferdes mest - på internett - til å søke seg mot utdanningsvalgene innenfor design- og håndverksfag.

Yrkesutøverne på sin side, lukker seg inn i en egen fagboble, som hemmer for utvikling av faget. Gjennom www.digipuff.no vil jeg vise et eksempel på hvordan yrkesutøvelsen kan kommunisere med yrkesopplæringen.

 

Formålet mitt blir derfor tredelt og kan sees både i elev- skole- og samfunnsperspektiv:

  • Å skape et praktisk møbel som ivaretar vårt moderne oppbevaringsbehov.
  • Å lære mer om yrkene innen trearbeid, for å øke min yrkesdidaktiske kompetanse.
  • Å bidra til "modernisering" av håndverksfag gjennom å vise løsninger for digital presentasjon og kommunikasjon.

 

Selv om denne oppgaveløsningen er satt opp som en standard eksamensløsning for høyskole, har den likevel et litt annet snitt, siden digitale løsninger byr på andre teksbehandlingsfunksjoner. Etter min mening er dette mer leservennlig enn papirformat. Det er ikke noe eget drøftingskapittel, med unntak av form og formbeskrivelse. For øvrig finnes drøfting også sortert under refleksjon.

 

Både digipuffen og www.digipuff.no har en vei videre. Digipuffen skal prosjekteres for å se om vi kan tjene penger på den, og www.digipuff.no vil oppdateres med tanke på å utvikle fagområdene Produksjon, og Kvalitet og dokumentasjon i VG1. Jeg håper at elever og lærere kan finne tips og inspirasjon til eget arbeid innenfor yrkesopplæringen gjennom mitt arbeid.

Form og Formbeskrivelse

Emne DH3100 ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Design: Marit Rønstad - Desember 2012

© Copyright 2012. All Rights Reserved.