Kilder

 

 

Litteratur:

Bratteli Moen, I. (1995), Formgiving, Yrkesopplæring ANS

 

Høgskolen i Oslo og Akershus (2006), Fagplan for Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i design og

håndverksfag for lærerutdanning, Institutt for yrkesfaglærerutdanning.

 

Mickelsson, H & Svensson. (1982) Friargåvor och annat grant. LTs förlag, Stockholm

 

Elektroniske kilder:

Insidenorway.no. (udatert). Norsk Industri møbel + interiør. Hentet 17. november 2012

fra http://www.insidenorway.no/norsk-industri-moebel-interioer/category132.html

 

Nasjonal digital læringsarena. (udatert). Teknikk og industriell produksjon VG1. Hentet 12. november 2012 fra http://ndla.no/nb/node/45059?fag=35&meny=40290

 

Utdanningsdirektoratet (udatert). Grunnleggende ferdigheter. Hentet 17. november 2012 fra http://www.udir.no/kl06/DHV1-01/Hele/Grunnleggende_ferdigheter/

 

Utdanningsdirektoratet (udatert). Læreplan i felles programfag VG1 design og håndverk. Hentet 17.november 2012 fra http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=19192

 

 

Bilder:

Idéprosessen: Ingunn Bratteli Moens modell, hentet fra boken Formgiving

 

Kommentar til kildelisten: Innrykk på 2. linje lot seg ikke gjøre med websidens tekstbehandlingsløsning.

Form og Formbeskrivelse

Emne DH3100 ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Design: Marit Rønstad - Desember 2012

© Copyright 2012. All Rights Reserved.