Mine individuelle læringsmål

 

Å utvikle en helhetlig digital presentasjon av produkt og arbeidsprosess i design- og håndverksfag

 

Å bruke redskap og teknikker til å laget et enkelt produkt innenfor faget trearbeid.

Vurderingskriterier

Kjennetegn på

lav måloppnåelse

Kjennetegn på

middels måloppnåelse

Kjennetegn på

høy måloppnåelse

Bruk av digital presentasjon som støttefag i design- og håndverk

Jeg kan lage dokumenter med bilder og tekst lokalt på min egen pc.

Jeg kan lage dokumenter med bilder og tekst lokalt på min egen pc.

 

Jeg kan bruke web baserte programmer som Prezi.com og Blogspot.com og variere mine presentasjoner med redigeringsverktøy og maler som finnes på disse sidene.

Jeg kan lage dokumenter med bilder og tekst lokalt på min egen pc.

 

Jeg kan bruke web baserte programmer som Prezi.com og Blogspot.com og variere mine presentasjoner med redigeringsverktøy og maler som finnes på disse sidene.

 

Jeg kan registrere, designe og redigere min egen web-side. Jeg kan bruke redigeringsverktøy med stor nøyaktighet og designe tydelige og estetiske visuelle fremstillinger hvor jeg følger prinsipper for form, farge, linje og komposisjon.

Eksperimentere med redskap og teknikker i faget trearbeid

Jeg kan ved hjelp av faguttrykk fortelle om verktøy, materialer og teknikker som brukes til å lage en trekasse

Jeg kan ved hjelp av faguttrykk fortelle om verktøy, materialer og teknikker som brukes til å lage en trekasse.

 

Jeg kan bruke noen verktøy til å prøveforme trematerialer. Jeg kan sammenføye to komponenter ved hjelp av lameller og spor.

Jeg kan ved hjelp av faguttrykk fortelle om verktøy, materialer og teknikker som brukes til å lage en trekasse.

 

Jeg kan bruke noen verktøy til å prøveforme trematerialer. Jeg kan sammenføye to komponenter ved hjelp av lameller og spor.

 

Jeg kan bruke relevante verktøy og maskiner og tar hensyn til helse-, miljø- og sikkerhet i verkstedet. Jeg kan teknikker for utprøving av redskap for å oppnå nøyaktighet i produksjon av en trekasse.

Form og Formbeskrivelse

Emne DH3100 ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Design: Marit Rønstad - Desember 2012

© Copyright 2012. All Rights Reserved.