Emne DH 3100

11. obligatoriske hjemmeoppgave (eksamen)

 

 

Fokus: Yrkesfaglig bredde.

Tema: Formgiving og formbeskrivelse.

Arbeidsform: Individuelt.

 

Rammeplanmål:

1d, 1e, 1f, 2a, 3f

 

Felles læringsmål:

Når arbeidet er gjennomført og lagt fram for klassen skal du kunne:

 

 • Beskrive og forklare en form visuelt og verbalt
 • Bruke fagterminologi, beskrive, praktisere, drøfte og vurdere formgiving visuelt og verbalt opp mot styringsdokumentene.
 • Forstå hva som er begrunnelsen for basis og støttefag innen formgiving i de ulike yrkene
 • Utvikle innovative uttrykk innenfor design

Individuelle læringsmål:

(Beskrivelse av hva du mener du skal kunne når arbeidet er gjennomført og vurdert)

 

Oppgavetekst:

 

 • Du skal lage et tredimensjonalt produkt i et av yrkesfagene innen DH med prosessdokumentasjon.
 • Du skal synliggjøre hele arbeidsprosessen til produktet i valgfri metode og bruke fagterminologi.
 • Du kan la deg inspirere av nasjonale og/eller internasjonale yrker, trender og andre yrkeskulturer for å utvikle innovative uttrykk.
 • Arbeidet kan gjerne knyttes opp mot en yrkespraksis, ikke eget yrke.
 • Arbeidet skal stilles ut i en felles utstilling for oppgave DH3100
 • Du skal skriftlig reflektere over egen læring

 

Rammer for oppgaven:

 

 

 • Fremlegg: 3. desember og 4. desember 2012
 • Innlevering av eksamen: 7. desember 2012
 • Tre originale dokumentasjoner leveres på servicetorget innen kl. 10.00 innleveringsdagen.
 • Egenvurdering på 1-2 sider i eget kapittel bak i oppgaven (før kilder og event. vedlegg)
 • En elektronisk dokumentasjon leveres på FIFF innen kl. 10.00 innleveringsdagen.
 • Framlegg: Maksimum 10 minutter.
 • Erfaringsdeling: Maksimum 5 minutter.
 • Vurderingsuttrykk: Gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått
 • Veileder: Gitte Skjønneberg

 

Sensor: Elisabeth Flaata

 

Arbeidskrav i Emne DH 3100.

 

 • Rapport fra yrkespraksis tilsvarende 2 uker. Frist 16. november
 • Framlegg og utstilling av produkt for klassen
 • 80 % deltagelse på obligatoriske samlinger

 

Vurderings - kriterier:

 • Hvordan du fagmessig utfører og begrunner produktet.
 • Hvordan du viser ferdigheter knyttet til arbeidsprosessen/designprosessen/ designutførelsen.
 • Hvordan du bruker fagterminologi og dine refleksjoner rundt designprosessen og produktet opp mot individet, skole og samfunn.
 • Forståelse og begrunnelse for basis og støttefag innen valgt yrkesutøvelse
 • Hvordan du presenterer produktet i utstilling og framlegg.

 

Egenvurderings-kriterier

 

Form og Formbeskrivelse

Emne DH3100 ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Design: Marit Rønstad - Desember 2012

© Copyright 2012. All Rights Reserved.