Idéprosessen

 

Nedenfor vises idéprosessen slik jeg kjenner den best. Denne prosessen ble jeg kjent med da jeg gikk tegning- form og farge på nitti-tallet. Bildet er hentet fra boken "FORMGIVING" av Ingunn Bratteli Moen. (Bildet er publisert med forfatterens tillatelse)

Prosessen i denne boken viser at alt foregår samtidig, men likevel i en form for spiral. Det er vanskelig å lage en kronologisk oversikt over hele prosessen, fordi alt samspiller.

Skisser - utvelgelse - studier av detalj - vurdering og bearbeiding

Den første perspektivtegningen - Puffen slik den er tenkt i helt enkel utførelse

Her fikk jeg tenke igjennom innredningen og hvordan fronten måtte bli - om jeg skulle ha med skuffer eller ikke.

For å finne ut om dette vil fungere, må jeg bruke målebånd, reduksjonslinjal, papir og blyant , og sjekke om den opprinnelige idéen, om å bruke en skapstamme fra IKEA, holder mål. Bildene under viser da jeg måler opp pc´en og tegner møblet i målestokk.

Bearbeiding av idé

I forhold til idéprosessen er jeg nå inne i vurdering og bearbeidingsfasen; Jeg tegner detaljerte arbeidstegninger og tenker igjennom målsettingsprosessen, høyder og bredder, det gjør konstruksjon av møbelet lettere. Feil som oppstår er lettere å rette i denne fasen, enn i verkstedet.

Arbeidstegning toppsnitt

Arbeidstegning sidesnitt

Arbeidstegning frontsnitt

Form og Formbeskrivelse

Emne DH3100 ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Design: Marit Rønstad - Desember 2012

© Copyright 2012. All Rights Reserved.