Montering

Opprinnelig var tanken å konstruere innredningen av kassa, lik arbeidstegningene. Dette viste seg å være helt unødig, for jeg benyttet i stedet en kasse, som er et lite skuffemøbel fra IKEA, inni den nylagde kassa mi. For sikkerhets skyld testet vi om pc´en passet også, og det var perfekt. Den lille skuffen smatt akkurat ned i resterende plass til høyre.

 

Montering av hengsler og hjul

 

Plassering av hengsler krever nøyaktighet. Avstand fra endeveden til plassering av skruehull er avgjørende for å ikke få glippe i lokket. Munkelien hadde laget en mal for dette (bildet over til høyre).

Ved å legge ned kassa og legge lokket inntil, fikk vi plassert den delen av hengslene som skulle i skroget (bildet over)

Hjulene skrues i med fire skruer, etter at vi beregner avstand fra hjørnet, vi må også ta hensyn til at disse ikke kommer i konflikt med noe av innredningen i kassa (bilder over).

Over vises verktøy; vinkeljern, blyant og tommestokk, som brukes til å beregne plassering av ventilasjonshull. Hullene skal forhindre for sterk oppvarming under lading.

Vi freser ventilasjonshull og hull til støpselet fra skjøteledningen (over til høyre)

Over til høyre vises restmaterialene - eller feilkapp, som det også kan kalles.

Form og Formbeskrivelse

Emne DH3100 ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Design: Marit Rønstad - Desember 2012

© Copyright 2012. All Rights Reserved.