Sammenføyning

Å føye sammen hjørnene på hvert emne er en møysommelig prosess, først må vi være sikre på hvilke hjørner som skal settes sammen, disse merkes med tall, som på bildet under til venstre. Deretter merkes det med strek på innsiden på begge emnene, der det skal freses.

 

Merket ser ut som på bildet under til venstre. Bildet til høyre viser en prøve.

 

Etter mye prøving og feiling er alle hullene på plass og det er på tide å se om det passer sammen (bilder under)

Før vi kommer så langt som til å føye alt sammen, må skjøten vi lagde tidligere pusses fin med en plansliper (under til venstre). Hullene limes deretter med trelim (til høyre)

 

 

Etter enda flere justeringer av hull og lameller, kan vi endelig banke alt på plass (under til venstre), vi beskytter kassa mot skjemmende slag fra hammeren med en plankebit, som legges på før vi slår.

Vi tar et kontrollmål diagonalt over kassa for å sjekke at hjørnene står vinkelrett på hverandre, begge diagonalene er like lange, og dermed er kassa perfekt.

 

Etter dette må kassa stå med tvinger over natta, så den ikke går opp i limingen. Det samme må vi gjøre med lokket (under til høyre). Dette fordi jeg hadde skjært så mye feil med fresen, at kortsidene ble ødelagt, og vi måtte bruke det som var lokk, som reservedel. Heldigvis fant vi en annen hobbyplate, som kunne skjøtes.

Form og Formbeskrivelse

Emne DH3100 ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Design: Marit Rønstad - Desember 2012

© Copyright 2012. All Rights Reserved.