Beregning av størrelse på lameller og spor

Nedenfor vises oppmåling av lameller med skyvelær, lamellene må være litt mindre enn sporet, for da har du justeringsmonn i sammenføyningen til slutt.

 

Lamellene lages ved hjelp av lengder med eikelister (bilde høyre), disse kjøres først gjennom høvelmaskinen(bilde venstre) før de kappes i biter

 

 

 

Fresing av spor til lameller, gjøres ved hjelp av en håndholdt fres. Denne kan stilles inn i ulike bredder, og avstander over- og under emnet.

Bildet under til venstre viser ferdig høvlet og kappet lamell i sporet, bildet til høyre under viser prøvefresing. Dette er viktig, da det er fort gjort å gjøre feil.

Feilskjær (bilde nærmest), hullet jeg freste var på feil sted, det vil bli synlig i endeveden på sammenføyningen. Snekkeren retter opp i dette ved først å skjære av enden med feilskjær, deretter skjøte på like mye på motsatt side (bilde midten). Da mister vi ikke bredden på emnet. Skjøten må limes og stå med tvinger på begge sider natten over (bilde til høyre)

Her vises hvordan et feilskjært hull tettes ved hjelp av lamell og trelim. Dette kalles å sponse.

Form og Formbeskrivelse

Emne DH3100 ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Design: Marit Rønstad - Desember 2012

© Copyright 2012. All Rights Reserved.