Kapping

 

Opprinnelig skulle jeg lage møbelet med en eksisterende skapstamme fra IKEA. Snekkeren mente at det var bedre å bruke hobbyplater i heltre. Både fordi det ble penere og fordi jeg ville lære mer av det. Første endring er dermed foretatt, og jeg reiste på byggern for å kjøpe hobbyplater alene.

Endring og bearbeiding av skisser til kappliste

 

Dette medførte at vi måtte endre målene på komponentene. Jeg hadde kjøpt feil størrelse på hobbyplatene som vi skulle bruke. Vi måtte dele opp kassa på papiret og lage ei kappliste, den vises på bildet under.

Redskapsvalg

Etter at kappliste er klar, skal den dobbeltsidige kantsaga stilles inn, det første prøvekappet gjøres her.

I verkstedet er det mange ulike sager, her vises en frittstående kantsag, med ett sagblad, denne kapper emnet langsmed, det legges en plate over (til høyre), for å beskytte mot spon.

Prøvekapp

 

 

Sentralt i faget er kontrollmåling og prøvekapp - bildet viser målet, og i tillegg må man ta hensyn til at kappet utgjør 4mm.

 

 

Her ligger emnet i saga - denne saga drives med håndkraft mot kroppen, og jeg fikk ikke prøve, da det er litt skummelt. Det viste seg tidligere da jeg var millimetere fra å kappe av to fingertupper.

Prøving og sammenligning

 

Under vises at vi holder kappede deler opp mot hverandre for å se om vi har beregnet riktig. Til høyre vises lameller som skal brukes i neste fase, når vi skal føye hjørnene sammen. Det vil til slutt bli som bildet nederst til venstre.

 

Prøvemontering

 

Form og Formbeskrivelse

Emne DH3100 ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Design: Marit Rønstad - Desember 2012

© Copyright 2012. All Rights Reserved.