Form og formbeskrivelse

 

" Kunstnerisk og håndverksemessig kvalitet formidles over tid. Hvis du bruker av din tid og kunnskap når du betrakter et visuelt arbeid, vil du oppdage stadig flere av de virkemidlene og tankene som ligger bak" (Bratteli Moen, 1995).

 

 

 

Formgiving er å gi form til noe Form er et samlebegrep for forskjellige virkemidler som du tar ibruk for å uttrykke det du skal se og oppleve. Form kan derfor være en måte å gjøre noe på, en teknisk eller praktisk bearbeiding av noe, eller en måte å forstå noe på, form kombineres ofte med tegning og farge.

En form er også en tredimensjonal gjenstand, en konkret ting med lengde, bredde og dybde som er i rommet. Den har en ytre form. Så har vi det vi kaller for grunnformer, blant annet sirkelen, kvadratet og trekanten. (Bratteli Moen, 1995). Digipuffen faller inn under denne kategorien.

 

Form er også en måte å presentere noe på, formidlingsmåter kan være fortellende eller poetiske, (Bratteli Moen, 1995). Eller som her, min digitale presentasjonsform.

 

Digipuffen består av seks rektangulære, flate former i limtre, satt sammen til en kasse med lokk ved hjelp av sammenføyning i lameller.

Den indre formen på digipuffen er avgjørende for å dekke funksjonsbehovet. Jeg har brukt kalkulator, målebånd, papir og blyant for å konstruere en indre form som er presis nok til å passe til det antallet pc´er og ladekontakter som jeg tenkte var hensiktsmessig. Den indre formen består i tre rektangulære rom til pc´er, ett rektangulært rom til skjøtekontakten, disse fire rommene ligger side om side og parallelelt med skrogets bredderetning. Mot høyre kortside ligger ett rektangulært litt mindre rom, parallellt med skrogets dybderetning.

 

Digipuffen kan beskrives som skulpturell, dersom man legger til grunn at alle møblene rundt oss er skulpturelle,

Dersom jeg skulle eksperimentert med selve formen på puffen, ville jeg ha forsøkt meg på flere materialer, som for eksempel å støpe formen i plast eller betong, eller laget den i hønsenetting, den kunne også vært modellert i leire eller gips. Det finnes mange materialkategorier å velge i, og alle ville gitt ulike formuttrykk, gjennom vekt, volum, farge og tekstur. Denne eksperimenteringen støtter ikke formålet med digipuffen. Hensikten ville da heller blitt å skape et kunstnerisk uttrykk. Unntaket er å støpe den i plast, lage en formavstøpning, det kunne forenklet en masseproduksjon av møbelet.

 

 

Form og Formbeskrivelse

Emne DH3100 ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Design: Marit Rønstad - Desember 2012

© Copyright 2012. All Rights Reserved.