Trevirke

 

Trevirke har mange positive sider. Tre er lett å skaffe, lett å frakte, lett å bearbeide og sammenføye. Trevirket har stor styrke og stivhet i forhold til vekt sammenlignet med andre materialer. Tre har liten varmeledningsevne og lav elektrisk ledningsevne og fungerer på grunn av dette delvis som en god isolator.

Derfor er det godt og behagelig å ta på. Det er ikke uvesentlig når vi skal være i nærkontakt med produktet. Ved riktig bruk har trevirke også lang levetid.

 

Trevirke utsettes ikke i noen særlig grad for utmatting. Treet er en fornybar ressurs, viktig med hensyn til en bærekraftig utvikling. Noe som ikke har vært så mye inne i diskusjonen så langt, er at det å bruke tre i mer permanente konstruksjoner er en effektiv og enkel måte å binde opp karbon på.

 

Trevirke har også negative sider. Tre er brennbart og forholdsvis lett å antenne. Under visse forhold kan det også bli angrepet av mikroorganismer og insekter. Fordi tre er et naturmateriale, er det stor spredning i materialegenskapene også innenfor samme treslag og mellom trebiter som stammer fra forskjellige steder i samme trestamme, for eksempel vil den delen av stammen som er nærmest bakken inneholde sandkorn.

 

Treets viktigste egenskaper og særlig dem som kan ha betydning ved vurderingen av trevirke under sortering er:

 

• densitet (volumvekt)

• fuktighet

• krymping

• styrke

 

Trevirket består av flere grunnstoffer.

De viktigste er:

 

• ca. 50 % karbon (C)

• ca. 43 % oksygen (O)

• ca. 6 % hydrogen (H)

• ca. 0,1 % nitrogen (N)

 

(Nasjonal digital læringsarena, udatert)

 

Form og Formbeskrivelse

Emne DH3100 ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Design: Marit Rønstad - Desember 2012

© Copyright 2012. All Rights Reserved.